TERMENI ȘI CONDIȚII

 

 1.  Informații generale

Prezentul document reglementează termenii și condițiile pentru utilizarea site-ului Primul Milion (denumit în continuare „Termeni și Condiții”) și stabilește condițiile în care orice persoană poate accesa și utiliza conținutul site-ului, precum și condițiile care se aplică raporturilor juridice ce se nasc între Primul Milion și Utilizator, prin plasarea de către Utilizator a unei Comenzi în vederea achiziționării produselor furnizate de Primul Milion.

Termenii și Condițiile de mai jos sunt aplicabile între părți și au valoarea unui acord între Utilizator și societatea Primul Milion Academy S.R.L. (denumită în continuare în mod comercial „Primul Milion”), Primul Milion fiind proprietarul Site-ului.

Orice utilizator al Site-ului are obligația, înainte de a vizita sau utiliza paginile Site-ului, să citească și să studieze cu atenție Termenii și Condițiile, precum și Politica privind protecția datelor cu caracter personal și de confidențialitate (denumită în continuare „Politica de confidențialitate) și Politica de utilizare a Cookie-urilor (denumită în continuare „Politica de cookies”).

În cazul în care Vizitatorul sau Utilizatorul nu este de acord și nu acceptă prezentele Termeni și Condiții, acesta este rugat să părăsească Site-ul, să înceteze folosirea acestuia și să nu plaseze o Comandă. Continuarea navigării pe Site și plasarea unei Comenzi implică acceptarea expresă, deplină și necondiționată a acestor Termeni și Condiții, a Politicii de confidențialitate și a Politicii de cookies, precum și exprimarea acordului cu privire la conținutul acestora.

Primul Milion își asumă și își rezervă dreptul de a face orice modificare privind prevederile Termenilor și Condițiilor, ale Politicii de confidențialitate și ale Politicii de cookies, în mod discreționar, precum și de a șterge sau adăuga orice informații, de a suspenda sau întrerupe utilizarea Site-ului sau a oricărei părți a acestuia, în orice moment și fără vreo notificare prealabilă, iar Vizitatorul sau Utilizatorul Site-ului este de acord și acceptă această prevedere.

Primul Milion poate publica informații cu privire la diverse promoții sau reduceri practicate în anumite perioade de timp, de către acesta sau de către oricare alt terț cu care are încheiate contracte de parteneriat sau se află în relații de colaborare. Produsele care fac obiectul promoției sau campaniei de orice tip sunt supuse termenilor și condițiilor prevăzute pentru respectiva promoție, astfel cum sunt prezentate pe Site sau pe paginile media sociale asociate Primul Milion și sunt completate de prezentele Termeni și Condiții. Eventualele promoții prezentate sunt valabile numai pe durata și în limita menționate în cadrul anunțurilor privind campaniile desfășurate, fie pe Site, fie pe paginile media sociale asociate.

 1.  Cine suntem?

Suntem Primul Milion Academy S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Splaiul Independenței nr. 332B, sc. 1, et. 8, ap. 79, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/19680/2023, având CUI 48970622, e-mail: [email protected].

 1.  Definiții

În cadrul acestor Termeni și Condiții, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel, sintagmele menționate mai jos vor avea următoarele semnificații:

Comandă

reprezintă o solicitare plasată de Utilizator, prin intermediul căreia acesta își exprimă angajamentul de a achiziționa unul sau mai multe Produse furnizate, cu respectarea Termenilor și Condițiilor din prezentul document, printr-un mijloc de comunicare la distanță

Comision marketing

reprezintă suma de bani pe care Primul Milion o achită sau o restituie către membrii afiliați în scop de marketing, pentru promovarea Primul Milion, în temeiul și în condițiile unui acord sau unui contract încheiat ulterior cu anumiți Utilizatori

Cont

reprezintă secțiunea de pe Site accesibilă Utilizatorului, prin intermediul căreia acesta furnizează, în vederea identificării, o adresă de e-mail și o parolă care permit accesarea Produsului achiziționat, precum și contul de membru pentru marketing afiliat creat în cazul anumitor Utilizatori

Contract

reprezintă acordul de voințe exprimat la distanță, prin accesarea butonului de plasare a Comenzii „Complete my purchase”, intervenit între Primul Milion și Utilizator, fără prezența fizică simultană a Părților, cu privire la vânzarea, respectiv achiziționarea unuia sau mai multor Produse și cu respectarea prevederilor legale și a termenilor și condițiilor pentru prestarea online a anumitor servicii

Conținut

reprezintă orice text, imagine, grafică, fotografie, desen, audio, video, scripturi, precum și orice altă formă de informație care poate fi stocată pe un computer și care este cuprinsă în Produsele achiziționate sau pe Site

GDPR

reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la data de 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecția datelor

Informație confidențială

reprezintă orice fel de informație în legătură cu Utilizatorul sau Primul Milion, asociații, afiliații sau colaboratorii acestora sau cu prezentul contract și care este pusă la dispoziție înainte sau după data încheierii contractului. Informații confidențiale pot fi și informațiile cuprinse în Produse

Parte / Părți

reprezintă atât Primul Milion, cât și orice persoană cu capacitate deplină de exercițiu sau persoană juridică care, prin reprezentantul său autorizat, încheie un contract cu Primul Milion și este de acord cu prezentele Termeni și Condiții

Politica de confidențialitate

reprezintă furnizarea de informații cu privire la confidențialitatea și prelucrarea de către Primul Milion a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului și face parte integrantă din acești Termeni și Condiții

Politica de cookies

reprezintă furnizarea de informații cu privire la fișierele de tip „cookie” pe care Site-ul nostru le colectează, precum și scopurile pentru care acestea sunt folosite și face parte integrantă din acești Termeni și Condiții

Prețul

reprezintă tariful achitat de Utilizator pentru achiziționarea unui Produs

Primul Milion / noi / nouă / al nostru

reprezintă Primul Milion Academy S.R.L. – persoană juridică română, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, care furnizează Produsele găsite pe Site-ul web și care deține proprietatea Site-ului

Produs

reprezintă pachetul de materiale furnizat prin intermediul Site-ului și care poate fi achiziționat de către Utilizator, contra cost, ca urmare a plasării unei Comenzi. Acesta poate avea forma unui eBook ilustrativ, a unui curs video, a unui abonament în cadrul unei academii online de cursuri video, pe bază de subscripții lunare sau anuale, precum și a accesului la diferite grupuri sau programe de afiliere

Program afiliere marketing

reprezintă colaborarea prin care anumiți Utilizatori, înregistrați ca afiliați, promovează produsele Primul Milion către publicul larg, în schimbul obținerii unui comision aferent, anunțat în prealabil de către Primul Milion fie pe Site, fie pe paginile media sociale asociate, comision care este achitat în temeiul și în condițiile stabilite în cadrul unui acord sau unui contract încheiat ulterior

Site-ul / site-ul nostru

reprezintă site-ul web www.primulmilion.com (sau site-ul web www.primulmilion.mykajabi.com), orice secțiune și subsecțiune a acestuia, precum și profilurile/paginile media sociale asociate Primul Milion, incluzând, dar fără a se limita la Instagram, Facebook, Youtube

Termeni și condiții

reprezintă prevederile descrise în acest document și includ și Politica de confidențialitate și Politica de cookies

Tranzacție

reprezintă operațiunea de plată efectuată de către Utilizator, respectiv de încasare, de către Primul Milion, a unei sume de bani ca urmare a plasării unei Comenzi de achiziționare a unui Produs furnizat

Utilizator

reprezintă orice persoană care accesează Site-ul nostru, precum și orice persoană fizică și/sau juridică, altă entitate juridică sau filialele sale, persoană care are autoritatea, este de acord și se obligă să respecte acești Termeni și Condiții și/sau care plasează o Comandă în vederea achiziționării Produselor oferite de Primul Milion

Vizitator

reprezintă orice persoană care vizitează, vizualizează sau accesează Site-ul

 1.  Condiții plasare comandă și utilizare Produse
  • Pentru a putea fi plasată în mod legal o Comandă în vederea achiziționării de Produse sau pentru a putea încheia orice alt tip de contract în scop de afiliere marketing, este necesar ca Utilizatorul: (i) să aibă vârsta de cel puțin 18 ani și/sau să aibă capacitate deplină de exercițiu ori să fie reprezentat sau să aibă încuviințarea ori autorizarea reprezentantului legal; (ii) să furnizeze informații de contact reale, corecte, complete și actualizate; (iii) să accepte în mod expres și necondiționat prezentele Termeni și Condiții.
  • Utilizatorul se va abține de la plasarea unei Comenzi false sau frauduloase, Primul Milion rezervându-și dreptul de a anula Comanda în caz contrar și de a lua măsurile legale care se impun.
  • Primul Milion își rezervă dreptul de a bloca accesul și/sau contul oricărui Utilizator care încalcă prezentele reguli sau care nu respectă condițiile și modalitatea de colaborare stabilite în cazul afilierii marketing, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără vreo notificare prealabilă, precum și de a se adresa autorităților competente în vederea reparării eventualului prejudiciu suferit.
  • Utilizatorul înțelege și se obligă să respecte interdicția de multiplicare, utilizare ori distribuire, în tot sau în parte, a Produsului, precum și interdicția de folosire a acestuia în afara scopului pentru care a fost vândut, fără acordul scris și prealabil al Primul Milion.
  • Utilizatorul ia cunoștință, înțelege, acceptă în mod expres și se obligă să nu acceseze Produsele furnizate „Curs video Schimbă Jocul” și „Banii Smart – abonament pentru academia online” prin utilizarea sau prin menținerea conectării aferente contului, în mod simultan, pe mai mult de două device-uri. Utilizatorul înțelege că nu are permisiunea de a comunica datele sale de identificare aferente contului (user și parolă) pentru a fi utilizate de către o terță persoană.
  • Vă facem cunoscut faptul că echipa noastră tehnică are posibilitatea de a verifica și observa numărul de device-uri utilizate pentru accesarea contului. În situațiile în care este identificată o activitate suspectă pe contul unui Utilizator, Primul Milion își rezervă dreptul de a adopta măsuri suplimentare de protecție.
  • Sunt interzise vânzarea, revânzarea sau distribuirea în scopuri comerciale a oricăruia dintre Produsele achiziționate de la Primul Milion.
  • Prin plasarea unei Comenzi, Utilizatorul acceptă și își exprimă acordul pentru forma de comunicare la distanță, utilizată de Primul Milion în derularea operațiunilor.
  • În cazul în care considerăm că solicitarea Produselor poate avea un scop ilicit sau imoral, ne rezervăm dreptul de a refuza furnizarea produsului respectiv și de a informa de îndată Utilizatorul despre acest refuz.
 2.  Comanda, încheierea contractului și programul de afiliere marketing
  • Datele și informațiile furnizate în pagina de prezentare a Produselor nu constituie o ofertă din partea Primul Milion, ci o invitație la ofertă.
  • Comanda poate fi plasată numai online, prin selectarea de către Utilizator a Produsului pe care dorește să îl achiziționeze. Ulterior selectării Produsului dorit, Comanda va fi plasată prin intermediul paginii de comandă, unde vor fi furnizate următoarele informații:
   • a) datele comenzii: nume, prenume, adresa de e-mail
   • b) metoda de plată: prin selectarea uneia dintre variantele indicate și completarea datelor aferente cardului bancar.

Prin plasarea Comenzii, Utilizatorul confirmă că toate datele furnizate sunt corecte, complete și reale. În cazul achiziționării Produselor digitale „Curs video Schimbă Jocul” și „Banii Smart – abonament pentru academia online”, Utilizatorul își va crea un cont cu parolă pentru accesarea acestuia și are posibilitatea de a crea și un cont de afiliere în scop de marketing.

Programul de afiliere în care se poate înscrie un Utilizator presupune faptul că acesta poate obține un comision, în procentul stabilit și comunicat în prealabil de Primul Milion, fie pe Site, fie pe paginile media sociale asociate, în situația în care alte persoane vor achiziționa Produse furnizate de Primul Milion prin folosirea unui link alocat fiecărui Utilizator care este membru pentru marketing afiliat.

Utilizatorii care devin afiliați în scop de marketing ai Primul Milion, vor putea beneficia de comisionul plătit ca urmare a promovării Produselor sau paginilor media sociale asociate Primul Milion, fie prin modalitatea unei restituiri parțiale a Prețului achitat, în cazul în care anumite condiții sunt îndeplinite, fie prin plata sumei aferente în temeiul unui contract încheiat ulterior, cu aplicarea și a termenilor și condițiilor stipulate în cadrul acestuia, astfel cum va fi stabilit de comun acord între părți.

Vânzările provenite din linkul de afiliat vor putea fi declarate eligibile doar dacă se vor respecta anumite condiții, precum:
- Utilizatorul înregistrat este nou și nu există în baza noastră de clienți;
- afiliatul are activ produsul recomandat;
- nu promovează reclame sau postări care impersonează platforma, site-ul sau brandul Primul Milion;
- solicitarea de plată a comisionului este trimisă pe adresa de e-mail oficială a Primul Milion,
în termen de cel mult un an de la data vânzării.

În cazul Produsului „Banii Smart – abonament pentru academia online”, comisionul de marketing afiliat se achită afiliatului pentru fiecare membru nou înregistrat în academie cu abonament anual ca urmare a utilizării link-ului persoanei afiliate, după trecerea unui termen de 3 (trei) luni. 

Pentru identificarea și corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor, Utilizatorul are la dispoziție adresa electronică a Primul Milion, în vederea semnalării și rectificării datelor furnizate eronat.

În situația în care, din orice motive, Comanda nu poate fi procesată, acest fapt va fi adus la cunoștința Utilizatorului în cel mai scurt timp.

Ne rezervăm dreptul discreționar absolut și fără a fi necesar să oferim un motiv, să refuzăm acceptarea unei oferte de achiziționare a unuia sau mai multor Produse. În asemenea situații, între părți nu se va încheia niciun contract și nu vom avea nicio răspundere.

Ne rezervăm dreptul de a retrage sau de a bloca, în orice moment, Produsele promovate pe Site spre achiziționare și/sau orice alte informații referitoare la acestea.

Ne rezervăm dreptul de a anula o Comandă plasată, în cazul existenței unor motive justificate, dintre care putem menționa:

 1. suspiciunea de fraudă;
 2. neefectuarea plății;
 3. neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Utilizatorului;
 4. invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri;
 5. furnizarea de către Utilizator a unor date incomplete sau eronate;
 6. suspiciunea rezonabilă a Primul Milion că Utilizatorul urmărește un scop ilicit sau că poate produce orice fel de prejudicii Primul Milion sau afiliaților ori colaboratorilor acestuia;
 7. nerespectarea întocmai a Termenilor și Condițiilor din prezentul document.

Contractul dintre părți se va încheia în momentul în care plata este efectuată de către Utilizator prin intermediul mijloacelor electronice de plată, înțelegându-se prin aceasta momentul în care contul Primul Milion a fost creditat cu suma achitată de Utilizator. În cazul eBook-ului ilustrativ oferit în mod gratuit, contractul dintre părți se va încheia în momentul în care Produsul distribuit de Primul Milion este transmis în mod efectiv Utilizatorului.

Orice sume de bani încasate din plăți realizate în baza unor comenzi care nu au putut fi procesate sau onorate, din orice motive, vor fi rambursate de către Primul Milion Utilizatorului.

6. Preț, modalitate de plată, reînnoire și anulare subscripție  

6.1 Preț și modalitate de plată

Prețul produselor este exprimat în Euro și include taxa pe valoarea adăugată. Prețurile prezentate sunt finale, iar tranzacțiile sunt procesate în lei, la cursul de schimb al băncii Utilizatorului, indiferent de valuta contului din care se face plata.

Prețul pentru toate Produsele furnizate va fi achitat de Utilizator în avans, atât în ceea ce privește cursul ilustrativ furnizat în format .pdf, cât și în ceea ce privește achiziția Produselor digitale „Curs video Schimbă Jocul” și „Banii Smart – abonament pentru academia online”, cel din urmă în ambele variante ale subscripției (anuală sau lunară).

Primul Milion își rezervă dreptul să modifice sau să actualizeze în orice moment Prețul Produselor, o astfel de actualizare înlocuind orice alt preț afișat anterior pentru respectivul produs.

În situația în care Prețul sau orice alte detalii referitoare la Produse au fost afișate, din orice motiv, în mod eronat în prezentare, Primul Milion va informa prin e-mail Utilizatorul care a plasat o Comandă în aceste condiții, în cel mai scurt timp de la momentul constatării erorii.

Primul Milion nu solicită plăți suplimentare, dar nu este și nu poate fi ținut responsabil pentru niciun cost suplimentar suportat de Utilizator față de Prețul Produsului achiziționat, incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer sau de conversie valutară, aplicate de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în situația în care moneda de emitere a cardului este diferită de moneda în care este efectuată vânzarea.

Primul Milion va emite și va trimite Utilizatorului o factură pentru Produsul cumpărat, în format electronic, la adresa de e-mail furnizată de Utilizator, prețul de achiziție prezentat pe factură fiind același cu prețul prezentat pe Site la momentul achiziției. În cazul în care Utilizatorul dorește factură personalizată pe datele entității cumpărătoare, acesta va informa Primul Milion despre acest aspect, în termen de maxim 7 zile de la achiziție și va furniza toate informațiile necesare din punct de vedere legal pentru emiterea facturii.

Plata produselor se poate efectua prin ordin de plată sau prin plată cu cardul bancar de credit sau de debit, la momentul plasării Comenzii online, prin intermediul procesatorului de plăți Stripe sau prin PayPal. În cazul efectuării plății cu cardul bancar, Tranzacția va apărea pe extrasul de cont cu denumirea Primul Milion. Utilizatorii rezidenți în România au cunoștință și sunt de acord cu faptul că nu pot efectua plata prin intermediul Paypal.

Plata online se efectuează în condiții de siguranță deplină, cu cardul personal sau al companiei cumpărătoare, iar cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2).

Procesarea datelor de pe cardul bancar este efectuată în mod exclusiv pe serverele Stripe. Siguranța informațiilor este garantată de faptul că Stripe trimite în mod criptat datele confidențiale ale cardului dumneavoastră către banca procesatoare, prin intermediul unei conexiuni securizate.

Abonamentele cu perioadă trial
Abonamentele cu perioadă trial se pot deschide doar în timpul campaniilor, iar deschiderea lor nu implică costuri pentru perioada precizată în ofertă ca fiind trial.
Închiderea unui abonament cu perioadă trial se face voluntar și înainte ca această perioadă să se încheie.
Plata pentru continuarea abonamentului, dacă acesta nu a fost închis, se face în mod automat la sfârșitul perioadei trial conform pachetului ales la înscriere și în condițiile abonamentelor standard.6

6.2 Reînnoire și anulare subscripție

În cazul achiziției Produsului digital „Banii Smart – abonament pentru academia online”, în ambele variante ale subscripției (anuală sau lunară), abonamentul va continua până la anularea subscripției. În acest sens, Utilizatorul ia cunoștință și își exprimă în mod expres acordul și consimțământul pentru stocarea datelor cardului bancar/contului Paypal cu care se achiziționează Produsul, în vederea debitării lunare sau anuale a acestuia de către procesatorul de plăți Stripe.

Reînnoirea subscripției se va efectua în mod automat, lunar sau anual, în funcție de varianta de Produs achiziționată. Datele cardului bancar vor fi stocate pe un server securizat, în scopul debitării automate a acestuia, lunar sau anual.

Metoda de plată se alege la momentul achiziționării Produsului și poate fi schimbată ulterior din cadrul contului de Utilizator, la secțiunea aferentă, prin urmarea instrucțiunilor enunțate. Utilizatorul poate furniza una sau mai multe metode de plată.

Dacă Utilizatorul nu anulează subscripția înainte de data debitării, acesta autorizează în mod expres Primul Milion să perceapă taxa pentru subscripția lunară sau anuală aferentă următorului ciclu temporal. În cazul în care metoda principală de plată este respinsă din orice motiv sau nu mai este valabilă, Primul Milion este autorizat să perceapă taxa aferentă subscripției prin debitarea oricăreia dintre celelalte metode de plată furnizate de Utilizator.

Taxa pentru reînnoirea subscripției se va percepe la data corespunzătoare din fiecare lună sau an a zilei în care s-a efectuat achiziția inițială a Produsului. În anumite situații, data debitării pentru reînnoirea subscripției poate să difere dacă a fost schimbată opțiunea pentru subscripția aleasă, dacă plata nu s-a efectuat cu succes sau dacă subscripția a fost achiziționată într-o zi a lunii care nu are corespondent în toate celelalte luni calendaristice.

Atât subscripția lunară, cât și subscripția anuală pentru Produsul digital „Banii Smart – abonament pentru academia online” pot fi anulate în orice moment, prin accesarea butonului aferent din cadrul contului Utilizatorului și urmarea instrucțiunilor enunțate. Accesul la materiale va înceta fie la sfârșitul lunii pentru care s-a achitat Prețul, în cazul subscripției lunare, fie la sfârșitul anului, în cazul subscripției anuale.

Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru orice sume datorate și neîncasate de către Primul Milion ori dacă o plată nu este efectuată cu succes din cauza expirării cardului, a lipsei de fonduri suficiente sau din orice alt motiv. În aceste situații, Primul Milion are dreptul absolut de a suspenda accesul la Produsele achiziționate până la data la care debitarea unei metode de plată valide va fi efectuată cu succes, în cazul în care Utilizatorul nu alege să anuleze subscripția. Utilizatorul are cunoștință, înțelege și acceptă în mod expres că astfel de situații pot conduce la suspendarea accesului și că dreptul Primul Milion de a acționa în acest sens este total și discreționar.

Cu excepția situației în care Primul Milion va modifica Prețurile aplicate pentru Produsele furnizate, taxa pentru subscripția lunară sau anuală va fi debitată la aceeași valoare de la momentul achiziției, inclusiv în situația în care abonamentul a fost achiziționat cu reducere. În cazul și în momentul în care Prețurile aplicate se vor modifica, noile Prețuri se vor aplica nu mai devreme de 30 de zile de la data la care o astfel de modificare a fost comunicată Utilizatorilor.

 1.  Livrarea și transferul proprietății

Livrarea Produsului se va realiza după încheierea Contractului, ulterior procesării cu succes a plății efectuate de către Utilizator, prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail indicată de Utilizator la momentul plasării Comenzii și/sau prin crearea contului de acces la Produsele „Curs video Schimbă Jocul” și „Banii Smart – abonament pentru academia online”, precum și la toate celelalte grupuri aferente.

Contul se va putea deschide prin furnizarea datelor necesare, precum adresă de e-mail și parolă, în cadrul secțiunii dedicate de pe Site sau prin accesarea secțiunilor indicate în e-mailurile transmise, potrivit instrucțiunilor existente la momentul respectiv.

Livrarea Produsului se efectuează numai online, în format electronic, astfel că în cazul Produselor digitale se primește doar o licență neexclusivă și nelimitată, dreptul de proprietate rămânând al nostru sau, eventual, al colaboratorilor ori subcontractorilor noștri.

 1.  Drepturi de autor și proprietate intelectuală

Întregul conținut al Site-ului nostru și al Produselor, precum și toate drepturile de autor asupra acestora, reprezintă proprietate intelectuală și aparțin Primul Milion sau furnizorilor noștri, oferindu-ne drept de folosire asupra acestora, acestea fiind protejate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Orice conținut, incluzând, dar fără a se limita la mărci, grafice, elemente de grafică web, desene, texte, scripturi, imagini statice sau dinamice, logo-uri, audio-uri, video-uri și orice alte date, reprezintă proprietatea intelectuală a Primul Milion sau a furnizorilor săi și pentru orice încălcare a drepturilor decurgând din aceasta, Primul Milion își rezervă dreptul de a sesiza instanțele judecătorești competente, în vederea recuperării integrale a prejudiciului creat, precum și de a depune orice plângere se dovedește a fi necesară în fața organelor judiciare, pentru a trage la răspundere făptuitorul.

Utilizatorului îi este interzisă copierea, publicarea, distribuirea, multiplicarea, modificarea, transferul către terți, alterarea, utilizarea neconformă a Produselor și a oricărui element din conținutul acestora, precum și, dacă este cazul, îndepărtarea însemnelor dreptului de autor al Primul Milion asupra produselor sau participarea în orice mod la transferul, vânzarea, distribuirea de materiale realizate prin copierea, modificarea, afișarea sau reproducerea elementelor componente ale Produselor, cu excepția cazului în care a primit acordul scris, expres și prealabil al Primul Milion. În caz contrar, Primul Milion își rezervă dreptul de a recupera orice prejudiciu suferit ca urmare a acțiunilor descrise mai sus, fie acesta direct, indirect, prezent sau viitor.

Permisiunea de a utiliza Produsul furnizat este acordată unui singur Utilizator, care are posibilitatea de a accesa în acest sens contul creat. Contul poate fi accesat de Utilizator, în mod simultan, numai de pe două device-uri. Atunci când vi se oferă acces online la materialul conținut în Produs, vi se acordă o licență revocabilă, neexclusivă, netransferabilă și perpetuă pentru a utiliza Produsul furnizat. Nu vi se acordă dreptul de a înregistra prin metode video sau audio sau prin alte mijloace, conținutul Produsului furnizat.

Numele, imaginile și logo-urile și mărcile care identifică Primul Milion sau terțe părți și produsele și serviciile acestora, sunt supuse drepturilor de autor, drepturilor de design și mărcilor Primul Milion și/sau ale terților. Nimic din conținutul acestor Termeni și Condiții nu va fi interpretat ca acordând orice licență sau drept de utilizare a oricărei mărci, a drepturilor de design sau drepturilor de autor care aparțin Primul Milion sau altor terțe părți.

Utilizatorul ia cunoștință și este de acord că, nici prin transmiterea Produsului furnizat, nici prin predarea dreptului de accesare a Produsului furnizat, nu are loc niciun transfer al vreunui drept de proprietate intelectuală cu privire la ideile, conceptele, metodele, graficele, soluțiile sau mărcile conținute de Produs și care reprezintă proprietatea exclusivă a Primul Milion sau a unor terțe părți.

 1.  Răspunderea și limitarea răspunderii

Platforma Primul.Milion NU oferă consultanță în investiții, nu face profilare, nu face recomandări referitor la instrumente financiare, oferă doar informații generale si educaționale.
Conținutul Produselor nu reprezintă o consultație sau instruire financiară ori fiscală, astfel cum este reglementată de dispozițiile legale, ci un îndrumar privind educația economico-financiară. În cazul ședințelor de coaching 1:1 în business și investiții, oferite în cadrul Produsului „Smart cu Banii – abonament pentru academia online” sau diverselor campanii promovate de Primul Milion, respectivele consultații sunt oferite de către specialiști în domeniu și NU se face colectarea informației despre apetitul de risc, NU se recomandă instrumente financiare, NU se face consultanță ci doar se recomandă cursuri și informații generale, fără ca specialiștii sau Primul.Milion să poarte o răspundere pentru acțiunile sau comportamentul adoptate de un Utilizator ulterior ședințelor susținute. Informațiile primite de către Utilizator vor fi furnizate în raport cu respectarea termenilor și condițiilor stabilite de către fiecare specialist consultant.

Produsele Primul Milion conțin un set de materiale, care pot fi atât scrise, cât și audio-video și pot cuprinde cursuri ilustrate și practice, imagini ilustrative, grafice, ghiduri, documente informative, exerciții practice și concrete, acces la ședințe, coaching, webinarii live, interviuri cu persoane din domeniul financiar, acces la grupuri private și alte asemenea informații referitoare la educație economică, independență financiară și investiții.

Primul Milion a depus toate diligențele necesare pentru a realiza Produse complete, corecte și care să cuprindă informații reale și exacte în ceea ce privește aspectele financiare și economice prezentate în cuprinsul acestora. Cu toate acestea, Primul Milion nu își asumă niciun fel de declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, corectitudinea sau exhaustivitatea Conținutului Produselor și nici vreo obligație de rezultat sau de diligență în ceea ce privește materialele, documentele și/sau conținutul acestora și exclude în mod expres răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daună suferită ca urmare a utilizării Produselor, precum și orice deziderat ca Produsul furnizat să satisfacă pe deplin nevoile fiecărui Utilizator.

Primul Milion nu își asumă responsabilitatea pentru nicio persoană care acționează în mod propriu ca urmare a informațiilor cuprinse în cadrul Produselor furnizate sau al opiniilor exprimate în cursurile prezentate ori în cadrul ședințelor de coaching și nu poate fi ținut responsabil pentru niciuna și orice pagubă care ar putea să fie suferită de un Utilizator prin folosirea Produselor achiziționate, scopul Produselor furnizate fiind adus la cunoștință de Primul Milion.

Răspunsurile primite de la chatbot-ul integrat în platforma Primul Milion nu reprezintă opinia și poziția oficială a Primul Milion. Răspunsurile oferite de chatbot sunt doar cu titlu informativ, iar prin natura lui, poate oferi răspunsuri incomplete sau chiar eronate.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzând fără ca enumerarea să fie limitativă la fluctuația prețurilor pieței, incertitudinea dividendelor, a randamentelor și/sau a profiturilor, fluctuația cursului de schimb. Performanțele trecute nu reprezintă garanții ale performanțelor viitoare ale instrumentelor financiare. Înainte de a lua decizia de a investi, este necesar să ai in vedere obiectivele financiare, nivelul de experiență și apetitul la risc.

 1.  Excepția de garanție

Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori audio-video) nu impun nicio obligație din partea noastră, acestea având exclusiv rol de prezentare și informare.

Utilizatorul înțelege, acceptă și este de acord cu faptul că în cazul Produselor electronice sau digitale care presupun acces imediat, acesta nu va beneficia de garanție legală, în conformitate cu dispozițiile în vigoare.

Cu toate acestea, întrucât Primul Milion dorește să aibă în permanență utilizatori mulțumiți, acesta poate implementa o politică de garanție specială pentru anumite produse digitale, în sensul că poate returna sumele plătite de Utilizator, total sau parțial, într-un anumit termen și cu respectarea anumitor condiții. Condițiile exacte ale rambursării sumelor achitate sunt indicate în capitolul destinat acestei secțiuni din cadrul prezentelor Termeni și Condiții.

 1.  Dreptul de retragere/rambursare al Utilizatorului
  • Inexistența dreptului de retragere

Utilizatorul înțelege și acceptă că nu beneficiază în mod automat de dreptul de retragere. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Utilizatorul își dă acordul prealabil și expres și confirmă că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul de retragere, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile contractelor încheiate la distanță, precum și cu privire la drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști, cuprinse și în cadrul OUG nr. 34/2014, care prevăd faptul că furnizarea de conținut digital, care nu este livrat pe un suport material, este exceptată de la dreptul de retragere.

Cu toate acestea, Primul Milion poate decide, la libera sa apreciere și discreție, că va rambursa anumite sume de bani, totale sau parțiale, în cazuri particulare și cu respectarea condițiilor menționate, însă acest fapt nu atrage sub nicio formă răspunderea sau obligația de a proceda într-o astfel de modalitate în mod constant.

 • Politica de rambursare de 14 zile

Cu respectarea condițiilor și termenelor prevăzute în prezenta secțiune, în cazul în care Utilizatorul nu este mulțumit de Produsul achiziționat de la Primul Milion, acesta din urmă își asumă și se obligă la rambursarea banilor primiți.

Termenul de rambursare a banilor este de 14 zile calendaristice de la momentul la care Primul Milion este informat de decizia de retragere din Contract a Utilizatorului.

Returnarea Produselor digitale „Curs video Schimbă Jocul” și „Banii Smart – abonament pentru academia online”, achiziționate de Utilizator, este posibilă doar cu respectarea unui termen de 14 zile calendaristice, care curge de la momentul încheierii Contractului, perioadă în care Utilizatorul trebuie să își manifeste intenția de a se retrage din Contract și de a obține o rambursare, cu excepția situațiilor menționate mai jos.

Utilizatorii care au achiziționat produse cu variantă TRIAL nu sunt eligibili pentru rambursarea sumelor plătite după încheierea perioadei trial.Achiziționarea Produsului digital „Banii Smart – abonament pentru academia online”, în varianta subscripției lunare, nu conferă dreptul și posibilitatea de returnare a banilor achitați în avans pentru o lună.

Termenul în care Utilizatorul poate fi eligibil să își manifeste intenția de a obține o rambursare este de 10 zile calendaristice, în situația în care achiziția oricărui Produs digital a fost efectuată prin folosirea unui link de afiliere care aparține unui alt Utilizator înregistrat în programul nostru de afiliere. Această ipoteză se aplică numai în cazul în care un prieten sau o cunoștință vă recomandă unul dintre Produsele noastre digitale și achiziționați un astfel de Produs prin folosirea linkului acelei persoane.

Termenul în care Utilizatorul își poate exprima intenția de a obține o rambursare poate fi diferit și în funcție de situația în care Utilizatorul achiziționează un Produs digital în perioada de desfășurare de către Primul Milion a unei Campanii cu premii. Ca atare, vă rugăm să verificați secțiunea „Campanii Primul Milion” de la finalul acestor Termeni și Condiții, pentru a afla dacă o astfel de campanie este în desfășurare și care sunt condițiile aplicabile în această situație sau să urmăriți informațiile de actualitate postate pe paginile media sociale asociate Primul Milion cu privire la respectiva campanie.

Pentru a solicita o rambursare, Utilizatorul trebuie să trimită un e-mail în acest sens către Primul Milion la adresa [email protected], care să cuprindă numele, cererea de rambursare și motivul solicitării rambursării sau să utilizeze sistemele de mesagerie existente pe paginile media sociale aparținând Primul Milion pentru comunicarea informațiilor menționate.

Condiția esențială pentru ca returnarea Produsului achiziționat de Utilizator sub forma „Curs video Schimbă Jocul” să fie posibilă, este ca progresul cursului să nu fie de 35% sau peste.

Condiția esențială pentru ca returnarea Produsului achiziționat de Utilizator sub forma „Banii Smart – abonament pentru academia online”, este ca progresul oricărui material din cadrul platformei de cursuri să nu fie de 20% sau peste.

Ulterior expirării perioadei de 14 zile calendaristice sau a perioadelor menționate cu titlu de excepții, Utilizatorul nu mai este eligibil, indiferent de progresul înregistrat cu privire la curs și nu poate primi niciun fel de rambursare.

În ceea ce privește Produsul achiziționat de Utilizator sub forma unui curs ilustrativ furnizat în format .pdf, rambursarea va fi posibilă doar în cuantum de 35% din suma achitată, dat fiind că materialul digital va rămâne în posesia Utilizatorului, fără a fi posibilă returnarea propriu-zisă în condiții optime și reale. În această situație, Primul Milion își rezervă dreptul discreționar de a refuza o solicitare de rambursare, în cazul în care Utilizatorul nu oferă o motivație concretă și pertinentă cu privire la opțiunea exprimată.

În cazul returnării Produsului digital „Curs video Schimbă Jocul” și/sau anulării subscripțiilor lunare/anuale pentru Produsul digital „Banii Smart – abonament pentru academia online”, Utilizatorul va pierde de drept, în mod automat, și accesul la orice cursuri, la platformă, la eventualele grupuri private, la webinarii, ședințe de coaching, extrageri de premii și la alte asemenea beneficii oferite de Primul Milion, contul Utilizatorului urmând să fie șters.

 

 • Explicații suplimentare pentru situații frecvente

Atragem atenția asupra faptului că parcurgerea a 35% sau mai mult din cuprinsul Produsului „Curs video Schimbă Jocul” ori a 20% sau mai mult din cuprinsul Produsului „Banii Smart – abonament pentru academia online”, atrage neeligibilitatea pentru rambursarea sumelor plătite. Vă asigurăm de faptul că veți avea la dispoziție conținut și informații suficiente pentru a putea decide dacă doriți să păstrați Produsele sau nu.

Progresul total de 20% sau peste, aferent Produsului „Banii Smart – abonament pentru academia online”, presupune faptul că niciunul dintre cursurile existente în platforma „Banii Smart” nu trebuie să fi înregistrat un progres de 20%. Cu titlu de exemplu, precizăm că pentru eligibilitate la rambursare poate fi înregistrat un progres de maxim 19% pentru fiecare curs din cadrul platformei, dar Utilizatorul va fi neeligibil pentru rambursare dacă la un curs a înregistrat un progres de 25%, indiferent dacă la celelalte cursuri din platformă are 0% progres.

Considerăm în mod rezonabil că rambursarea nu poate fi acceptată în cazul unui Utilizator care a realizat progrese de 35% sau peste în ceea ce privește Produsul „Curs video Schimbă Jocul” ori de 20% sau peste în ceea ce privește Produsul „Banii Smart – abonament pentru academia online”, întrucât posibilitatea rambursării în asemenea situații ar presupune de fapt oferirea în mod gratuit a Produselor noastre.

Vă facem cunoscut faptul că echipa noastră tehnică are posibilitatea de a accesa în mod facil progresele realizate de un Utilizator cu privire la Produsul digital pe care l-am furnizat.

Condițiile menționate în prezenta secțiune cu privire la rambursarea în cazul achiziționării Produselor „Curs video Schimbă Jocul” și „Banii Smart – abonament pentru academia online”, precum și cu privire la rambursarea parțială în cazul achiziționării Produsului sub forma cursului ilustrativ, sunt determinate și de faptul că Primul Milion plătește la rândul său afiliaților înregistrați, astfel că nu poate fi posibilă plata unui comision de afiliere în mod complet către unul dintre afiliați, dacă persoana pe care acesta a redirecționat-o pentru furnizarea unui produs Primul Milion, solicită o rambursare.

Anularea subscripției lunare în cazul produsului Banii Smart atrage automat pierderea accesului tuturor bonusurilor existente în ofertă, facând referire la eventualele grupuri private, la webinarii, ședințe de coaching, extrageri de premii și la alte asemenea beneficii oferite de Primul Milion.

 1.  Protecția datelor și confidențialitate

Părțile declară că au luat cunoștință și respectă legislația românească și europeană privind protecția datelor cu caracter personal în desfășurarea activităților economice, incluzând, dar fără a se limita la, Directiva Europeană nr. 95/45/CE privind Regulamentul GDPR nr. 679/2016, cu modificările ulterioare.

Aspectele referitoare la confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în momentul plasării unei Comenzi și achiziționării Produsului furnizat, precum și în cazul încheierii altor acorduri sau contracte, sunt guvernate de Politica de confidențialitate, care reprezintă parte integrantă și care completează acești Termeni și Condiții. Vă rugăm să citiți cu atenție întregul conținut al Politicii de confidențialitate, aici.

Parte din scopurile pentru care Primul Milion colectează date sau solicită Utilizatorului furnizarea de date personale, pot fi: a) pentru a face posibilă livrarea Produselor comandate; b) pentru confirmarea Comenzii; c) pentru informarea Utilizatorilor privind stadiul Comenzii; d) pentru încheierea altor acorduri, contracte sau colaborări; e) pentru îndeplinirea obligațiilor legale; f) pentru oferirea de răspunsuri la notificările, sesizările sau reclamațiile formulate; g) scopuri de marketing și publicitate; h) scopuri de monitorizare a vânzărilor și comportament al Utilizatorilor și altele.

Primul Milion aduce la cunoștința Utilizatorilor faptul că anumite informații privind datele cu caracter personal care le aparțin, pot fi dezvăluite în temeiul solicitării și în limite prevăzute de lege, către diferite organe abilitate ale Statului, precum Parchete, Poliție, instanțe judecătorești și altele.

Prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții, Utilizatorul declară că acceptă ca datele sale personale să poată fi incluse în baza de date a Primul Milion și își dă în mod expres acordul ca datele sale personale furnizate să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul și limitele prevăzute în Politica de confidențialitate, de către Primul Milion și colaboratorii sau afiliații săi, dar și să fie cedate sau transferate afiliaților săi, precum și altor entități din țară sau străinătate, în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora și cu respectarea legislației în materie.

Părțile se obligă și garantează păstrarea confidențialității Informațiilor confidențiale puse la dispoziție, inclusiv pentru angajații, agenții, colaboratorii ori afiliații acestora, prevenirea divulgării acestora către terțe părți neautorizate, precum și folosirea acestora numai în scopurile avute în vedere în prezentul document. Face excepție de la aceste prevederi utilizarea datelor în scopuri autorizate în prealabil și în scris de către Părți și sub rezerva termenilor stabiliți de acestea.

Părțile sunt de acord că toate invențiile, know-how-ul, informațiile de afaceri, comerciale, de performanță cu privire la Produse, tehnice și financiare sau orice informații desemnate în mod special ca fiind confidențiale ori care pot fi considerate în mod rezonabil ca fiind confidențiale, fără a fi marcate în mod expres astfel, dezvăluite de una dintre Părți, celeilalte Părți, constituie Informație confidențială și aparține Părții care face dezvăluirea.

Nu fac obiectul prezentei secțiuni, nefiind considerate Informații confidențiale, cele care:

 1. sunt sau au devenit publice, fără nicio intervenție din partea vreuneia dintre Părți;
 2. sunt puse la dispoziția Părților pe baze neconfidențiale, din surse externe și care nu au fost supuse interdicției de dezvăluire;
 3. sunt cunoscute de una dintre Părți anterior comunicării informației de către cealaltă Parte și fără nicio obligație de confidențialitate;
 4. sunt solicitate în temeiul și cu permisiunea legii, în cadrul anumitor proceduri judiciare, de către diferite organe abilitate cu competență în materie.

Utilizatorul confirmă faptul că nu va dezvălui Informațiile confidențiale și/sau Conținutul Produsului niciunei alte persoane, decât în cazul în care este necesar pentru ducerea la îndeplinire a anumitor obligații, cu excepția situației în care acesta este obligat conform legii în vigoare la divulgare. În caz contrar, Primul Milion își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate ca urmare a dezvăluirii neautorizate.

 1.  Notificări, reclamații și sesizări

Utilizatorul acceptă în mod expres faptul că toate comunicările și notificările efectuate în baza sau în legătură cu prezentul Contract vor fi intermediate prin poștă electronică, la adresa comunicată de acesta la momentul plasării Comenzii sau prin utilizarea sistemelor de mesagerie existente pe paginile media sociale aparținând Primul Milion și Utilizatorului cu care se realizează comunicarea.

Utilizatorul are posibilitatea de a formula notificări, reclamații și sesizări cu privire la Comanda plasată și/sau Produsul livrat, la următoarea adresă de e-mail: [email protected]. Sesizările formulate vor fi soluționate de Primul Milion în termen de 30 (treizeci) de zile de la momentul primirii acestora.

Dovada comunicării din partea noastră se poate face prin simpla probare a trimiterii comunicării de către Primul Milion către Utilizator.

 1.  Forța majoră

Niciuna dintre părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau executarea în mod necorespunzător, totală sau parțială, a oricărei obligații care îi revine în temeiul acestor Termeni și Condiții (cu excepția plății Prețului), dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a fost cauzată de forța majoră. Forța majoră, ca eveniment neprevăzut și dincolo de controlul rezonabil al uneia dintre Părți, având definiția dată de legislația română în vigoare, include, fără a se limita la, acte sau fapte guvernamentale sau ale autorităților publice ori locale, pandemii, stare de război, acte de terorism, calamități naturale, accidente nucleare, acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet.

Dacă în termen de 15 zile de la apariție, evenimentul respectiv nu încetează, Părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a contractului, fără vreo altă formalitate suplimentară, fără intervenția instanțelor judecătorești și fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese celeilalte.

 1.  Încetarea acordului

Obligațiile și răspunderea Părților care au devenit scadente sau care au fost executate anterior încetării, vor supraviețui acesteia. Prezentele Termeni și Condiții produc efecte, cu excepția cazului și până în momentul în care, oricare dintre Părți, decide că dorește încetarea acordului.

Aveți posibilitatea de a solicita încetarea acordului în orice moment, prin formularea unei notificări prin care ne anunțați că nu mai doriți să folosiți Produsele achiziționate și/sau să utilizați Site-ul nostru. Anularea subscripțiilor se efectuează în modalitatea indicată la capitolul aferent din prezentul document.

Dacă, în opinia noastră rezonabilă, descoperim că, sau vă suspectăm că, nu ați respectat orice termen sau prevedere a prezentelor Termeni și Condiții, avem posibilitatea de a refuza accesul la Produsele furnizate și putem înceta acest acord.

În cazul încetării, din orice motive, a acordului și a prezentelor Termeni și Condiții, clauzele privind răspunderea și limitarea acesteia, excepția de garanție, drepturile de proprietate intelectuală și confidențialitatea vor continua să producă efecte.

 1.  Cesiune și transfer

Toate produsele furnizate de noi în conformitate cu acești Termeni și Condiții au valoare nominală, vă sunt personale și nu pot fi transferate sau atribuite niciunei alte persoane.

Primul Milion are dreptul de a atribui acești Termeni și Condiții oricărei alte companii, fără o notificare prealabilă.

Primul Milion își rezervă dreptul de a transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod Contractul sau oricare dintre drepturile și obligațiile acestuia care decurg din Contract, către orice terță parte, în mod discreționar.

 1.  Legislație aplicabilă și jurisdicție
  • Prezentul contract, Termenii și Condițiile prezentate, precum și întregul conținut al acestora, sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legea română în vigoare.
  • Prezentele Termeni și Condiții, precum și conținutul acestora, respectă legislația în materie și regulile privind protecția consumatorului, sens în care au fost redactate prin luarea în considerare a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, a Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului, a Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și Regulamentul GDPR nr. 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal.
  • Părțile convin ca eventualele neînțelegeri sau litigii apărute în legătură cu acordul încheiat, să fie soluționate pe cale amiabilă.
  • În măsura în care rezolvarea diferendelor pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiile care ar putea rezulta din orice procedură, neînțelegere sau solicitare a Părților și/sau care pot apărea din relația dintre Părți, contractuală sau de altă natură, vor fi înaintate spre soluționare instanțelor de judecată române competente din Municipiul București.
 2.  NEWSLETTER

Utilizatorul are posibilitatea de a se înscrie pentru a primi Newsletter din partea Primul Milion. Prin înscriere, aceasta își exprimă acordul expres și deplin de a primi e-mailuri periodice.

Utilizatorul are dreptul de a își retrage în orice moment acordul privind primirea de Newsletter, fără nicio obligație suplimentară, prin accesarea butonului de dezabonare/unsubscribe care este inclus în fiecare newsletter sau prin trimiterea unui e-mail în acest sens la adresa [email protected].

 1.  Dispoziții finale diverse
  • Modificări ale Termenilor și Condițiilor

Aveți posibilitatea de a consulta oricând cea mai recentă versiune a Termenilor și Condițiilor pe Site-ul nostru, prin accesarea paginii aferente. Ne rezervăm dreptul discreționar de a actualiza, modifica sau înlocui orice parte a acestor Termeni și Condiții, prin postarea de actualizări și modificări pe site-ul web.

Este responsabilitatea oricărui Utilizator să verifice în mod periodic Site-ul pentru modificări. Utilizarea în continuare sau accesarea Site-ului nostru ori a Produselor furnizate, după publicarea oricăror modificări la acești Termeni și Condiții, constituie acceptarea expresă a modificărilor.

 • Validitatea acordului și nulități

Acești Termeni și condiții reprezintă întregul acord între dumneavoastră și Primul Milion cu privire la Produsul achiziționat și înlocuiește orice comunicare orală sau scrisă, anterioară sau contemporană, cu privire la subiectele acoperite de Produsul achiziționat.

Orice ambiguități în interpretarea acestor Termeni și Condiții nu vor fi interpretate împotriva Părții care a redactat acest document.

În cazul în care orice dispoziție sau clauză a acestor Termeni și Condiții va fi considerată a fi, parțial sau integral, nulă, invalidă, neexecutabilă sau ilegală, această dispoziție își va produce totuși efectele în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, iar validitatea sau efectul celorlalte dispoziții nu va fi afectat.

 • Link-uri către site-ul nostru și către alte site-uri

Trimiterea către Site-ul nostru este permisă, însă cu respectarea unor reguli de conduită adecvate în mediul online, și cel puțin a următoarelor condiții:

 1. în mod echitabil și legal;
 2. fără a fi sugerată orice formă de asociere, recomandare sau aprobare din partea noastră, în cazul în care aceasta nu există;
 3. fără intenția calculată sau dorită de a produce pagube reputației noastre sau cu scopul de a profita în mod neloial de aceasta.

Încorporarea Site-ului nostru pe alte site-uri web nu este permisă fără acordul Primul Milion exprimat în mod expres, în scris și în prealabil.

Este interzisă trimiterea la Site-ul nostru de pe orice site care încalcă în mod vădit drepturile persoanelor, promovează violență, discriminare sau activități ilegale ori are conținut sexual explicit.

Primul Milion poate să includă pe Site-ul web linkuri către alte site-uri. Cu toate acestea, cu excepția situației în care se menționează în mod expres altfel, site-urile la care se face trimitere nu sunt în controlul și răspunderea Primul Milion.

Primul Milion nu își asumă și nu acceptă în niciun fel răspunderea pentru conținutul site-urilor terțe la care poate face trimitere într-o anumită perioadă. Includerea pe Site-ul nostru a unui link către un alt site web are doar scop de informare și nu implică nicio susținere a respectivelor site-uri sau a celor care le controlează.

 • Protecția consumatorului

Astfel cum a fost menționat anterior, Primul Milion recunoaște și acceptă drepturile consumatorilor și declară că a ținut cont de prevederile în materie la momentul redactării prezentelor Termeni și Condiții și punerii la dispoziția Utilizatorului a Produselor furnizate.

Pentru situații care pot fi în legătură cu protecția consumatorului, Utilizatorul poate accesa și verifica informațiile regăsite pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), aici.

 • Soluționarea alternativă a litigiilor

Primul Milion își dorește ca toți Utilizatorii produselor să fie corect informați și în cunoștință de cauză la momentul achiziției acestora, astfel încât produsele să aducă fiecărui Utilizator satisfacția dorită.
Cu toate acestea, în eventualitatea apariției unor neînțelegeri sau litigii în legătură cu acordul încheiat și care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, Primul Milion informează Utilizatorii sau Vizitatorii Site-ului că există și varianta soluționării alternative a litigiilor (SAL). Astfel, pentru a înlesni accesul Utilizatorilor la entitatea de soluționare alternativă a litigiilor, din cadrul ANPC și la procedurile de tip SAL, precum și la Platforma soluționării online a litigiilor (SOL) a Comisiei Europene, în vederea soluționării pe cale amiabilă a reclamațiilor care pot exista, Primul Milion asigură accesul către informațiile relevante cu privire la aceste servicii.
Informațiile cu privire la secțiunea SAL din cadrul paginii oficiale a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pot fi regăsite aici. Iar informațiile cu privire la Platforma SOL a ComisieiEuropene pot fi regăsite aici.

Campanii Primul.Milion