Eficiența în 7 trepte – Stephen R. Covey

Un abecedar al intelepciunii

Un rezumat de Sorin Scorțan

Drumul către independența financiară trece obligatoriu prin faza creșterii venitului activ. Pentru aceasta este absolut necesar să îți crești nivelul de eficiență în activitatea ta. Sorin Scorțan, membru în comunitatea Primul.Milion, a extras câteva idei din cartea “Eficiența în 7 trepte sau Un abecedar al înțelepciunii” de Stephen R. Covey.

Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace

 1. Fiți proactivi
 2. Începeți cu gândul la final
 3. Dați prioritate priorităților
 4. A gândi câștig/câștig
 5. Căutați mai întâi să înțelegeți și numai apoi să fiți înțeleși
 6. Acțiunea sinergică
 7. Ascuțiți fierăstrăul

Deprinderile 1,2 și 3 tratează stăpânirea de sine. Deprinderile 4, 5 și 6 sunt mai orientate spre personalitate. Deprinderea 7 este deprinderea reînnoirii;

“Problemele însemnate cu care ne confruntăm nu pot fi rezolvate la același nivel de gândire cu cel în care ne aflăm când le-am creat.” – Albert Einstein

 • Dacă vrei să ai mai multă libertate, mai multă atitudine în acțiune, fii mai responsabil, mai îndatoritor, implică-te mai mult dacă ești angajatul unei companii sau instituții. Dacă vrei să te bucuri de încredere, fii demn de încredere;
 • Semeni un gând, culegi o faptă; semeni o faptă, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un caracter; semeni un caracter, culegi un destin;

Majoritatea oamenilor privesc eficiența prin prisma paradigmei găinii cu ouăle de aur: cu cât produci mai mult, cu atât ești mai activ, cu atât ești mai eficient. Însă eficiența reală depinde de două lucruri: ce anume se produce (ouăle de aur) și bunul de valoare sau capacitatea de a produce (găina);

Eficiența rezultă din echilibrul între producție (P) și capacitatea de producție (CP). Dacă nu investim permanent în îmbunătățirea capacității noastre de a produce, ne limităm în mod considerabil posibilitățile de opțiune;

Deprinderea 1 – Fiți proactivi

 • Până ce nu luăm în considerare felul în care ne vedem pe noi (și pe ceilalți), nu vom putea înțelege felul în care ceilalți se văd pe ei înșiși și lumea lor, nici felul în care se simt pe ei și lumea lor;
 • Persoanele proactive nu învinuiesc împrejurările, condițiile sau condiționările suferite pentru a-și justifica comportamentul. Se poate conform unei opțiuni conștiente, bazate pe valori, și nu pe condiții supuse unor criterii afective;
 • Mulți așteaptă să le pice totul din senin sau alții să le poarte de grijă. Cei ce reușesc să-și găsească o slujba bună sunt persoanele proactive – cele care oferă soluții și nu constituie ele însele o problemă; cele care prind din zbor momentul oportun pentru a lua o inițiativă pornită din principii corecte – și-și cuceresc locul râvnit;
 • Creativitatea și ingeniozitatea indivizilor proactivi pot genera un climat proactiv înăuntrul organizației, care nu mai e nevoită să se supună condițiilor mediului: ea poate lua inițiative autonome și realiza valorile și scopurile indivizilor care o alcătuiesc;

Limbajul pe care îl folosim este un indicator relevant al gradului nostru de proactivitate. Exemple de limbaj proactiv:

 • Să vedem ce am putea face
 • Pot să încerc și altfel
 • Sunt stăpân pe mine
 • Pot face o prezentare convingătoare
 • Voi opta pentru un răspuns potrivit
 • Aleg să… Optez pentru…
 • Prefer să fac, vreau să …
 • Oamenii proactivi își concentrează eforturile în Cercul influenței, asupra lucrurilor pe care le pot prelucra. Energia lor e pozitivă, de natură să lărgească și să amplifice cercul lor de influență;

Conviețuiesc în spiritul Rugăciunii Anonime a Alcoolicilor: “Doamne, dă-mi tăria de a schimba lucrurile ce pot și trebuie schimbate, seninătatea de a accepta cele ce nu pot fi schimbate, înțelepciunea de a le deosebi unele de altele”

 • Oamenii proactivi nu sunt băgăreți. Sunt ingenioși, au simțul valorii, știu să interpreteze o situație, intuiesc cerințele momentului;
 • Un mijloc de a determina în ce cerc se află preocupările noastre este de a face distincția dintre a avea și a fi.

Cercul îngrijorărilor e plin de a avea:

 1. Ce fericit am să fiu când voi avea ratele plătite…
 2. Dacă aș avea un patron mai puțin dictatorial…
 3. Dacă aș avea un soț mai răbdător…
 4. Dacă aș avea niște copii mai ascultători…
 5. Dacă aș avea o diplomă…
 6. Dacă aș avea mai mult timp pentru mine…

Cercul influenței este plin de a fi: pot fi mai răbdător, pot fi mai înțelegător, pot fi mai tolerant. Accentul e pus pe caracter;

 • Ori de câte ori gândim că problema e “acolo, afară”, acest gând este însăși problema;
 • Testați timp de 30 de zile principiul proactivității. Trăiți numai în cercul de influență. Luați-va angajamente minore și respectați-le. Oferiți soluții și nu criticați. Fiți un exemplu și nu un judecător. Fiți o parte a rezolvării și nu o parte a problemei;
 • Când faceți o greșeală, recunoașteți-o, corectați-o pe loc, trageți concluzii. Nu vă complaceți în a blama sau acuza. Concentrați-vă pe lucrurile în care puteți interveni. Lucrați asupra dvs., asupra modului de a fi;

Deprinderea 2 – Începeți cu gândul la final

 • E incredibil de ușor a cădea în capcana activității, a agitației vieții, muncind din ce în ce mai mult și urcând pe scara succesului, numai pentru a descoperi, într-un târziu, că ați sprijinit-o pe un zid greșit. E foarte posibil să fii ocupat, extrem de ocupat, fără a fi cu adevărat eficient;
 • Ce diferit arată viețile noastre când ne-am stabilit un etalon de valori și, în consecință, ne gospodărim fiecare zi în așa fel încât să fim și să facem numai ce este esențial;
 • Managementul înseamnă a face lucrurile cum se cuvine; conducerea, a face lucrurile cuvenite. Managementul este eficiența în urcușul pe scara succesului: conducerea determină sprijinirea scării pe zidul potrivit;
 • O conducere ferm proactivă trebuie să supravegheze constant schimbările în curs, în special motivele și obiceiurile de cumpărare ale clientelei și să dispună de forța necesară pentru a reorganiza resursele în direcția cea bună;
 • A începe cu gândul la final înseamnă a aborda rolurile din viață cu o viziune clară a valorilor și direcțiilor adoptate. Înseamnă a începe ziua cu aceste valori în minte, clare și ferme. Și atunci, față în față cu neprevăzutul, cu provocările existenței, pot lua hotărâri bazate pe aceste valori. Pot acționa cu integritate. Nu mai sunt supus nici emoțiilor, nici împrejurărilor. Pot fi cu adevărat proactiv, adică determinat de valori – deoarece le am clare și prezente în minte;
 • Cunoașterea principiilor care guvernează creșterea și maturizarea noastră ne îngăduie să cercetăm validitatea lor cu credința că, învățând, vom putea focaliza din ce în ce mai bine lentilele prin care privim lumea. Principiile nu se schimbă, noi ne schimbăm pe măsură ce le înțelegem;
 • Aproape toți atleții de talie mondială, precum și ceilalți performeri de vârf aparțin tipului vizual. Ei vizualizează, simt, trăiesc activitatea respectivă înainte de a o îndeplini. Încep cu gândul la final;
 • Puteți proceda și dvs. la fel în orice sferă de activitate. Înaintea unei performanțe, a unei expoziții cu vânzare, a unei confruntări spinoase sau în îndeplinirea proiectelor zilnice, reprezentați-vă situația clar, în mod repetat. Vizualizarea trebuie să fie cât se poate de vie, până ce simțiți că ați creat o “zonă de confort” interioară. Când veți fi confruntat cu situația respectivă, nu vă va mai părea străină. Nu veți mai fi intimidat sau speriat;
 • Sunt multe familii care își trăiesc viață numai prin crize, capricii, soluții de moment, satisfacții imediate – și nu pe baza unor principii sănătoase. Îndată ce presiunile cresc și stresul ia amploare, răbufnesc simptome caracteristice: cinism, criticism, mutism ori reactivitate disproporționată, ieșiri necontrolate. Copiii înregistrează acest tip de comportament și cresc cu convingerea că singura modalitate de a rezolva problemele este ori agresiunea, ori fuga;

Deprinderea 3 – Dați prioritate priorităților

 • Ce lucru anume – unul singur – pe care dacă l-ați face cu regularitate și acum nu-l faceți ar produce o uriașă schimbare în bine în viața dvs.?
 • Ce lucru anume din viața dvs. profesională sau personală ar produce rezultate similare?
 • Un management eficient înseamnă a ști “să dai prioritate priorităților”. În timp ce conducerea hotărăște care sunt prioritățile, managementul le aplică ierarhic zi de zi, clipă de clipă. Managementul înseamnă disciplină, îndeplinire, înfăptuire;
 • Persoana de succes obișnuiește să facă lucrurile pe care ratații le ocolesc. Nu se poate afirma că le-ar face cu plăcere. Are însă tăria de a-și așeza obiectivul mai presus de neplăcere;
 • Accentul pus pe eficiență diminuează oportunitățile de a dezvolta relații fructuoase, de a preîntâmpina anumite nevoi umane, de a trăi cu spontaneitate viața de fiecare zi;
 • Importanța unei activități este strâns legată de rezultate. Dacă ceva e important, înseamnă că aduce o contribuție oarecare misiunii dvs., valorilor și obiectivelor prioritare;
 • Urgențele ne provoacă reacții. Situațiile importante, care nu sunt și urgențe, cer mai multă inițiativă, mai multă proactivitate. Trebuie să acționăm ca să profităm de ocazii. Dacă nu începem cu gândul la final, dacă nu avem o idee clară despre ce are cu adevărat importanță, despre rezultatele pe care vrem să le obținem în viață, atunci ne lăsăm foarte ușor distrași de urgențe;
 • Managementul individual eficient tratează lucruri care, fără a fi urgențe, sunt importante, cum ar fi cultivarea relațiilor, redactarea unei profesiuni de credință, planificări pe termen lung, exerciții, măsuri de întreținere preventive, pregătiri diverse – lucruri despre care știm că trebuie făcute, dar pe care le ocolim, nefiind urgențe;

“Persoanele eficiente nu sunt dominate de dificultăți, ci de ocazii.” – Peter Drucker

 • Dacă ai ceva de executat, încredințează-l unui om ocupat;
 • Felul cum vă folosiți timpul rezultă din felul cum îl apreciați și cum vă stabiliți prioritățile;
 • Timpul poate fi folosit cu gândul la eficiență, însă o persoană centrată pe principii îl gândește în funcție de eficacitatea sa în relațiile interumane;
 • Relațiile noastre cu ceilalți nu pot fi gândite în termeni de eficiență. Eficiența se raportează la lucruri, însă în relațiile umane efectul e cel care contează;
 • Când delegați responsabilități, porniți de la o înțelegere reciprocă a obiectivelor de îndeplinit, concentrându-vă pe CE și nu pe CUM, adică pe rezultate și nu pe metode. Nu economisiți timpul: aveți răbdare. Cereți persoanei vizate să-și imagineze vizual rezultatul, să-l descrie, să-i specifice calitățile și să aproximeze termenul când va fi obținut;
 • Fixați standardele de performanță ce vor fi utilizate la evaluarea rezultatelor și specificați datele când vor avea loc rapoartele și evaluările. Specificați ce se va întâmpla – în bine sau în rău – ca rezultat al evaluării;
 • Delegarea efectivă este probabil cel mai bun indicator al unui management efectiv – favorizează simultan evoluția individuală și pe cea din cadrul unei organizații;

Deprinderea 4 – A gândi câștig / câștig

 • Câștig/Câștig este o stare în care inima și rațiunea, într-un perfect acord, urmăresc ca beneficiul, în cadrul oricărei interrelații umane, să fie mutual. Se bazează pe o paradigmă care afirmă că există destul pentru fiecare, că succesul unuia nu se realizează cu prețul insuccesului sau excluderea altcuiva;
 • Când un copil e comparat cu un altul – când răbdarea, înțelegerea sau iubirea părintească fluctuează în funcție de aceste comparații – lucrurile se petrec în cadrul unei mentalități Câștig/Pierdere;
 • Dacă nu puteți obține un real Câștig/Câștig, e recomandabil să optați pentru Netranzacționare;
 • A opta pentru Câștig/Câștig nu înseamnă a fi numai politicos – cere și mult curaj. Trebuie să fiți nu numai empatic, dar și încrezător. Nu numai sensibil și respectuos, dar și temător;
 • Mentalitatea Abundenței, conform căreia “există îndeajuns pentru fiecare”, izvorăște dintr-un profund sentiment al propriei valori și siguranțe. Există o paradigmă conform căreia e destul pentru toată lumea, după zicala “ce-i al tău e pus deoparte”;
 • Esența unei negocieri principiale constă în separarea persoanelor de problemă, în punerea accentului pe profit și nu pe poziție, în imaginarea unor opțiuni de beneficii reciproce, insistând în favoarea unor criterii obiective – un standard sau principiu extern acceptabil pentru ambele părți;

Deprinderea 5 – Căutați mai întâi să înțelegeți și doar apoi să fiți înțeleși

 • Avem mereu tendința de a ne pripi, de a “aranja” lucrurile, dând sfaturi. Prea rar dăm dovadă de răbdare pentru a pune un diagnostic, pentru a înțelege situația în profunzime;
 • Ați învățat ani de zile să citiți, să scrieți, să vorbiți. Dar de ascultat, ați învățat? Ce calificare, ce educație ați primit, care să vă facă apți de a asculta cu adevărat, de a înțelege altă ființă umană dinăuntrul cadrului ei de referință?
 • Adevărata cheie a influenței constă în exemplul viu al dvs., în felul cum vă comportați. Exemplul pe care îl oferiți decurge în mod firesc din caracterul dvs., din personalitatea dvs. reală – nu din ceea ce spun alții despre dvs., nici din impresia pe care doriți s-o faceți;
 • Ascultând pe cineva cu empatie, îi oferiți aer psihologic. După ce a fost satisfăcută această nevoie vitală, puteți trece la rezolvarea problemei, la influențarea ei;
 • Un comerciant va avea succes dacă începe prin a înțelege cerințele, preocupările și situația clientului. Comerciantul amator vinde produse; profesionistul vinde soluții de natură să satisfacă necesitățile și neajunsurile eventuale ale clientelei;
 • Oamenii doresc să fie înțeleși și reacționează advers de îndată ce se simt manipulați;
 • Dacă va puteți expune ideile cu claritate, amănunțit, ilustrativ și în contextul unei înțelegeri autentice a paradigmelor și preocupărilor celeilalte părți, măriți în mod considerabil credibilitatea ideilor dvs.
 • Cu cât îi înțelegeți mai bine pe ceilalți, cu atât îi veți aprecia mai mult. Veți simți și nevoia de a-l respecta, căci a atinge sufletul cuiva înseamnă a păși pe pământul sfânt;
 • Căutați prilejul de a sta de vorbă între patru ochi cu copiii dvs. Ascultați-i. Înțelegeți-i. Priviți cu ochii lor casa dvs., viața lor școlară, problemele de care se lovesc. Investiți în Contul lor Afectiv. Oferiți-le aerul necesar;
 • Timpul investit în efortul de a-i înțelege pe cei dragi aduce uriașe dividende de comunicare. Și multe dintre conflictele care umbresc o căsnicie nu mai pot lua proporții. Persoanele sunt atât de deschise unele față de altele, încât orice conflict potențial e înăbușit în germene. Există considerabile rezerve în Contul Afectiv pentru rezolvarea pașnică a eventualelor dificultăți;

Deprinderea 6 – Acțiunea sinergică

 • Potențialul multor oameni rămâne în stare latentă, neatins și nefolosit. Atâția oameni trăiesc zi de zi o viață lipsită de eficiență, necunoscându-și și neutilizându-și potențialul. Se pot întâlni cu beneficiile sinergiei doar în zone mărunte, periferice, ale vieții lor;
 • Cu cât vă dovediți mai autentic și vă exprimați mai sincer, mai ales privitor la experiențele dvs. personale și la propriile dvs. nesiguranțe, cu atât ceilalți devin mai participativi; sentimentul general de încredere îi îndeamnă să se exprime și ei. Se naște o atmosferă de autentică și creativă empatie, care declanșează un schimb activ și entuziast de păreri, de idei noi, stimulând spiritul întreprinzător;
 • Puteți valorifica diferențele existente între oameni. Când cineva nu e de acord cu dvs., puteți spune: “Foarte bine! Dvs. priviți lucrurile din alt unghi!” Nu trebuie neapărat să căfdeți de acord cu el, dar puteți să-l lăsați să se afirme. Și puteți încerca să-l înțelegeți;

Deprinderea 7 – Ascute fierăstrăul

 • Deprinderea 7 înseamnă a reînnoi cele patru dimensiuni ale naturii dvs. – cea fizică, cea spirituală, cea mentală și cea social/afectivă;
 • Dimensiunea fizică presupune îngrijirea acordată corpului prin alimentație adecvată, respectarea orelor de relaxare și odihnă, exercițiu fizic regulat;
 • Rezistența fizică se obține prin exerciții aerobice, stimulând activitatea cardiovasculară;
 • O condiție fizică acceptabilă e cea în care puteți crește bătăile inimii la cel puțin 100/minut și să mențineți acest ritm 30 de minute;
 • Flexibilitatea se obține prin extensii ca exerciții de încălzire înainte de exercițiile aerobice, și pentru încheiere, după efectuarea exercițiilor;
 • Dimensiunea spirituală este nucleul, centrul ființei dvs, este fidelitatea față de sistemul de valori pentru care ați optat;
 • Prin citire și meditație, te poți simți regenerat, învigorat, centrat și întărit în dorința de a fi de folos;
 • Dimensiunea mentală – se obține prin cultivarea continuă, care ascute și lărgește mintea. Obișnuiți-vă să citiți marea literatură, vă îngăduie să beneficiați de gândirea celor mai luminate minți ale prezentului și trecutului. Propuneți-vă să citiți mai întâi câte o carte serioasă pe lună, apoi una la 2 săptămâni, apoi una pe săptămână;

“Cine nu citește nu e mai presus de cine nu știe să citească.”;

 • Scrierea este o altă modalitate de a “ascuți fierăstrăul”. A ține un jurnal intim, în care să notăm gânduri, experiențe cu precizie și la obiect;
 • Dimensiunea social/afectivă – este strâns legată de principiul conducerii interpersonale, al comunicării empatice și al cooperării creative;
 • Avem Mentalitatea abundenței, știm să oferim altora o imagine pozitivă despre ei care să nu o diminueze în niciun fel pe a noastră;
 • Cu cât sunteți mai proactiv, cu atât sunteți mai stăpân pe dvs. și vă puteți gospodări viața mai eficient;
 • Cu cât încercați mai întâi să înțelegeți, cu atât mai ușor veți găsi soluții sinergetice de genul Câștig/Câștig.